SELAMAT DATANG DI ZONA INTEGRITAS MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA| NO KORUPSI NO PUNGLI NO GRATIFIKASI

img_head
SURAT MASUK & KELUAR 2020

Surat Masuk & Keluar 2020

Telah dibaca : 215 Kali

SURAT MASUK TAHUN 2020

 Kode

Bulan

Jumlah

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

HK

24

19

32

29

7

27

 

 

 

 

 

 

138

KP

4

3

2

20

6

11

 

 

 

 

 

 

46

KU

5

6

5

7

3

10

 

 

 

 

 

 

36

OT

9

5

3

4

-

2

 

 

 

 

 

 

23

KS

-

2

1

-

-

6

 

 

 

 

 

 

9

HM

4

4

2

2

-

-

 

 

 

 

 

 

12

PL

-

5

3

1

-

2

 

 

 

 

 

 

11

PS

-

-

1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

1

PP

-

3

2

-

-

1

 

 

 

 

 

 

6

 

 

SURAT KELUAR TAHUN 2020

Kode

Bulan

Jumlah

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

HK

54

12

32

82

14

77

 

 

 

 

 

 

271

KP

40

9

2

31

8

13

 

 

 

 

 

 

103

KU

21

8

2

21

6

15

 

 

 

 

 

 

73

OT

21

11

3

8

-

3

 

 

 

 

 

 

46

KS

2

3

1

1

-

1

 

 

 

 

 

 

8

HM

11

4

2

4

10

3

 

 

 

 

 

 

34

PL

9

5

3

3

1

6

 

 

 

 

 

 

27

PS

6

-

1

3

-

-

 

 

 

 

 

 

10

PP

-

3

2

-

-

-

 

 

 

 

 

 

5


Keterangan Kode Surat :


HM : KehumasanOT   : Organisasi Dan Tata Laksana

KP   : Kepegawaian

KU   : Keuangan

KS   : Kesekretariatan

PL    : Perlengkapan

HK   : Hukum

PP    : Pendidikan Dan Pelatihan

PB   : Penelitian Dan Pengembangan

PS    : Pengawasan